ŽIVOTNA OSIGURANJA

ŽIVOTNO OSIGURANJE je jedan od najboljih načina da osigurate sadašnjost i budućnost sebe i svoje porodice. To je najzastupljeniji oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama Evrope i sveta. Saznaj koje vrste životnih osiguranja postoje…

Mesovito stedno zivotno osiguranje icona

Mešovito štedno (klasično) životno osiguranje

je kombinacija dugoročne štednje i zaštite porodice za slučaj smrti. Može se ugovoriti na period od 10 do 25 godina za lica od 14 do 65 godina starosti.

Opširnije
investiciono zivotno osiguranje icona

Unit linked (investiciono) životno osiguranje

se od klasičnog razlikuje po tome što se štedni deo polise ulaže u investicione jedinice i sa njima kupuju akcije najvećih svetski firmi poput Googla, Microsofta, Coca-cole, BMW

Opširnije
Decije zdravstveno) osiguranje

Dečije štedno i zdravstveno osiguranje

se ugovara za decu mlađu od 14 godina najduže do njihove 20-e godine života kada se koristi u svrhu školovanja ili druge svrhe.

Opširnije
Riziko zivotno osiguranje

Riziko životno osiguranje

je praktično životno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti. Najčešće ga uzimaju klijenti koji žele da budu osigurani zbog kredita ili da zaštite sebe i svoju porodicu

Opširnije
Senior zivotno osiguranje

Senior životno osiguranje

je doživotno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti, ali za lica starija od 50 godina. Najčešće ga ugovaraju sami osiguranici ili njihovi potomci.

Opširnije
Jednokratno stedno zivotno osiguranje

Jednokratno štedno životno osiguranje

je najsigurniji način da oročite svoja sredstva, a istovremeno budete i osigurani. Period ugovaranja je od 2 do 25 godina.

Opširnije

Opšti upitnik za životno osiguranje

Popunite anketu bez obaveza i potpuno besplatno pogledajte kako bi izgledala Vaša polisa životnog osiguranja:Pol *MuškiŽenski


Ocenite Vaše zdravlje od 1 do 5:12345


Da li bi ste pre osigurali sebe ili decu (ako ih imate)?

Da li više volite da štedite ili da investirate?

Da li vam je važnija zaštita zdravlja ili kamata?
Koliko bi ste mogli mesečno (u evrima) da investirate u životno osiguranje?


*obavezan podatak.

Ili zakažite sastanak na telefon 066 222 292 ili e-mail osiguranje@zivotno.com

Napomena:Info-ponudu ili polisu i uslove dobijate direktno od osiguravača sa objašnjenjem i kompletnim uslovima osiguranja. Vaši podaci su zaštićeni u skladu za zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Ukoliko su podaci u anketi nepotpuni, netačni ili zlonamerni, nećemo biti u mogućnosti da Vam pošaljemo informativnu ponudu.

Razmišljate o životnom osiguranju...

Hoćete da investirate ili osigurate svoj novac...

Želite štednju i zaštitu za svoje dete...

Hoćete osiguranje od nezgode i težih bolesti...

Treba Vam polisa putnog osiguranja...

Hteli bi ste da zaštitite svoj dom...