Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje je praktično životno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti. Najčešće ga uzimaju klijenti koji žele da budu osigurani zbog kredita ili da zaštite sebe i svoju porodicu, za dosta manju premiju nego što je to slučaj kod štednih osiguranja.

Može se ugovoriti na period od 1 do 30 godina za lica od 14 do 74 godina starosti. Najduže može trajati do 75-e godine života. U slučaju smrti korisniku (ili banci) se isplaćuje unapred ugovorena osigurana suma. Uz riziko osiguranje se mogu ugovoriti i sledeća dopunska osiguranja:

  • za posledice nezgode (invaliditet, bolnička naknada, lom kostiju, smrt)
  • za pokriće troškova zdravstvenih usluga
  • za slučaj nastanka težih bolesti
  • za slušaj hirurških intervencija
  • za slučaj lečenja težih bolesti u inostranstvu

Ukoliko je korisnik polise banka, nije moguće ugovaranje dopunskih osiguranja.

Plaća se u evrima ili dinarima na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou. Može se raskinuti u bilo kom momentu bez posledica, jer nema štedni karakter, osim ako je to uslov za dobijanje kredita.

Popunite anketu bez obaveza i potpuno besplatno saznajte koliko bi koštala Vaša polisa riziko životnog osiguranja:Pol *MuškiŽenskiInteresuje me životno osiguranje zbog (ukoliko je u pitanju kredit napisati visinu nominalne godišnje kamate i period otplate kredita u mesecima):

Ocenite Vaše zdravlje od 1 do 5:12345


Da li već imate neko privatno osiguranje? Ako imate, koje?
Na koju sumu (€) bi ste želeli da budete životno osigurani? *


*obavezan podatak.

Ili zakažite sastanak na telefon 066 222 292 ili e-mail osiguranje@zivotno.com

Napomena:  Info-ponudu ili polisu i uslove dobijate direktno od osiguravača sa objašnjenjem i kompletnim uslovima osiguranja. Vaši podaci su zaštićeni u skladu za zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Ukoliko su podaci u anketi nepotpuni, netačni ili zlonamerni, nećemo biti u mogućnosti da Vam pošaljemo informativnu ponudu.

Ostala osiguranja koja pružamo

Mesovito stedno zivotno osiguranje icona

Mešovito štedno (klasično) životno osiguranje

je kombinacija dugoročne štednje i zaštite porodice za slučaj smrti. Može se ugovoriti na period od 10 do 25 godina za lica od 14 do 65 godina starosti.

Opširnije
investiciono zivotno osiguranje icona

Unit linked (investiciono) životno osiguranje

se od klasičnog razlikuje po tome što se štedni deo polise ulaže u investicione jedinice i sa njima kupuju akcije najvećih svetski firmi poput Googla, Microsofta, Coca-cole, BMW

Opširnije
Decije zdravstveno) osiguranje

Dečije štedno i zdravstveno osiguranje

se ugovara za decu mlađu od 14 godina najduže do njihove 20-e godine života kada se koristi u svrhu školovanja ili druge svrhe.

Opširnije
Riziko zivotno osiguranje

Riziko životno osiguranje

je praktično životno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti. Najčešće ga uzimaju klijenti koji žele da budu osigurani zbog kredita ili da zaštite sebe i svoju porodicu

Opširnije
Senior zivotno osiguranje

Senior životno osiguranje

je doživotno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti, ali za lica starija od 50 godina. Najčešće ga ugovaraju sami osiguranici ili njihovi potomci.

Opširnije
Jednokratno stedno zivotno osiguranje

Jednokratno štedno životno osiguranje

je najsigurniji način da oročite svoja sredstva, a istovremeno budete i osigurani. Period ugovaranja je od 2 do 25 godina.

Opširnije
Putno zdravstveno osiguranje icona

Putno zdravstveno osiguranje

je polisa koja pruža Vama i Vašim najmilijima brzu, efikasnu i profesionalnu podršku u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja koji se dese na putu van granica Republike Srbije.

Opširnije
Osiguranje kuca i stanova icona

Osiguranje kuća i stanova

je namenjeno vlasnicima i zakupcima stanova i kuća. Sa ovom polisom možete da osigurate: stambene objekte (stan, kuća), pomoćne objekte u zgradi (podrum, garaža), stvari domaćinstva, stakla na objektu

Opširnije
Osiguranje kuca i stanova icona

Ostala osiguranja

Ukoliko imate potrebu za osiguranjem lokala, radnika, mašina, automobila, useva i plodova ili bilo koje druge vrste osiguranja – kontaktirajte nas na telefon ili e-mail.

Opširnije

Imate Pitanja ?

Mi smo Vaš on-line zastupnik u osiguranju

Zivotno.com je sajt namenjen korisnicima koji žele da ugovore kvalitetno osiguranje, dobiju više ponuda i sve to učine preko interneta – brzo i efikasno ili uživo na sastanku sa savetnikom za osiguranje.

Tim stručnjaka koji će rado da posavetuju klijenta, pomognu mu u odabiru odgovarajuće osiguravajuće kuće i najboljeg programa za optimalan iznos premije.

Razmišljate o životnom osiguranju...

Hoćete da investirate ili osigurate svoj novac...

Želite štednju i zaštitu za svoje dete...

Hoćete osiguranje od nezgode i težih bolesti...

Treba Vam polisa putnog osiguranja...

Hteli bi ste da zaštitite svoj dom...